EnerjiGündemHidrokarbonKömürManşetPetrol & Doğalgaz

2019 Ulusal Enerji Denge Tablosu Yayımlandı!

0
etkb

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 2019 Ulusal Enerji Denge Tablosunu duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından bugün (16.11.2020) 2019 Ulusal Enerji Denge Tablosu açıklandı. Tabloda şu alt başlıklara göre listeler yer alıyor:

 • Enerji Arz Dağılımı
 • Enerji Ürünleri Arzı
 • İstatistiksel Fark (+/-)
 • Çevrim ve Enerji Sektörü
 • Toplam Nihai Enerji Tüketimi
 • Sektörler Toplamı
 • Sanayi Tüketimi
 • Ulaştırma
 • Diğer Sektörler
 • Enerji Dışı Tüketim
 • Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri

Enerji Arz Dağılımı

ENERJİ ARZ DAĞILIMITaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
Yerli Üretim (+)1.20683.6952.188   2.986 48310.90788.82321.731  9.6511.622
İthalat (+)38.141  653 1331.07520.87245.211   2.212   
İhracat (-)571 1 140 8.433763   2.789   
İhrakiye (-)       6.130        
Stok Değişimi (+/-)997-811 -131 20-30113272       

Enerji Ürünleri Arzı

ENERJİ ÜRÜNLERİ ARZITaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
40.28882.8822.1885210-10833.7606.44145.00410.90788.82321.731-57709.6511.622

İstatistiksel Fark (+/-)

İstatistiksel Fark (+/-)Taş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
416480017106048300000000

Çevrim ve Enerji Sektörü

ÇEVRİM VE ENERJİ SEKTÖRÜTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
-29.915-76.183-1.3584.279412143-33.76034.064-13.765-2.658-88.823-21.731255.5192.513-7.697-796
Elektrik ve Isı Üretimi4-23.320-74.396-1.358 -711  -140-11.617-2.526-88.823-21.731303.8981.026-7.697-796
Ana Faaliyet Üreticileri5-20.989-73.865-1.358    -48-9.092-2.401-87.540-21.624280.964409-7.697-637
Otoprodüktörler-2.331-531  -711  -92-2.525-125-1.282-10622.934617 -159
Isı Üretimi6-449-1.713  -189  -55-1.123-132   1.781  
Kok Fırınları-5.773  4.279849143          
Yüksek Fırınlar    1.375           
Petrol Rafinerileri      -33.33537.608-977   -2.332-294  
İç Tüketim ve Kayıp-373-74  -912 -425-3.350-47   -46.047   

Toplam Nihai Enerji Tüketimi

TOPLAM NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
10.3736.6998304.80041236040.50531.2398.24900254.9422.5131.954826

Sektörler Toplamı

SEKTÖRLER TOPLAMITaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
 BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
9.9576.2198304.62841229040.02231.2398.24900254.9422.5131.954826

Sanayi Tüketimi

SANAYİ TÜKETİMİTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
5.0533.9755804.6284122904.07010.6712.57400115.2672.4720289
Madencilik Faaliyetleri(07,08,09)12     95156   1.5848  
Gıda,İçecek,Tütün Ürünleri İmalatı(10,11,12)422631 50   191.386133  7.758496  
Gıda Ürünleri İmalatı(10)417631 0   151.242132  6.439496  
İçecek Ürünleri İmalatı(11)       2311  527   
Tütün Ürünleri İmalatı(12)       025   202   
Şeker Üretimi(10.81)40 50   388   590   
Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı(13,14,15)2781.484 0   261.218   17.96785  
Tekstil Ürünleri İmalatı(13)2061.405     91.085   15.07685  
Giyim Eşyalarının İmalatı(14)7279 0   17124   2.397   
Deri ve İlgili Ürünlerinin İmalatı(15)1      09   494   
Ağaç ve Ürünleri İmalatı(16)240     745809  2.21553  
Kağıt ve Ürünlerinin İmalatı(17,18)62189     62527  3.418189  
Kimya,PetroKimya Ürünlerinin İmalatı(20,21,22)496324     142.33327  13.067263  
Kimyasal Ürünlerin İmalatı(20)491206     51.4837  5.889243  
Gübre(20)       2578   442   
Eczacılık Ürünlerinin İmalatı(21)41     410820  556   
Kauçuk,Plastik Ürünlerin İmalatı(22)1117     21641  6.18020  
Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı(23)2.0751.298 16   3.7411.8381.417  12.85353  
Cam Ürünleri İmalatı(23)       1805   2.021   
Seramik Ürünleri İmalatı(23)47384     41870   2.259   
Çimento Ürünleri İmalatı(23)2.028914 16   3.6981631.417  8.57353  
Ana Metal Sanayi(24,25)1.69241 4.56241229 222.159163  31.092285  
Demir-Çelik Ürünleri İmalatı(24)1.646  4.55741229 111.6509  25.349236  
Demir Dışı Metal Ürünlerin İmalatı(24)45  5   832732  3.56949  
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı(25)041     3183122  2.174   
Makine,Elektrik,Elektronik Ürünleri İmalatı(26,27,28)02     261236  2.7395  
Ulaşım Araçları İmalatı(29,30)04     1132110  2.5746  
Motorlu Kara Taşıtları İmalatı(29)0      929910  2.182   
Diğer Ulaşım Araçları İmalatı(30) 4     223   3926  
Mobilya İmalatı(31)0      10452  820   
İnşaat(41,42,43)2      15349   3.774   
Diğer Sanayi  580    78444   15.4061.029 289

Ulaştırma

ULAŞTIRMATaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
BİRİMLER(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
000000025.708410203001.183000
Demiryolları       114    1.017   
Denizyolları       383        
Havayolları       1.102        
Boru Hatları        313   166   
Karayolları       24.10997203      

Diğer Sektörler

DİĞER SEKTÖRLERTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
 (Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
4.9042.24425000003.94219.2025.47200138.492411.954537
Konut 4.0531.501250    19114.3965.472  54.262 853537
Ticaret ve Hizmetler852743     7584.606   75.00741475 
Tarım ve Hayvancılık       2.992200   9.223 627 

Enerji Dışı Tüketim

ENERJİ DIŞI TÜKETİMTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
 (Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
00000006.3029550000000
Petro Kimya Feedstock       1.975        

Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri

ELEKTRİK VE ISI ÜRETİM BİLGİLERİTaş KömürüLinyitAsfaltitKokTüretilmiş Gazlar1Kömür KatranıHam PetrolPetrol Ürünleri2Doğal Gaz3Biyoenerji ve Atıklar7HidrolikRüzgarElektrikDiğer IsıJeotermal9Güneş
 (Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(BinTep)(Bin Ton)(Bin Ton)(Bin Ton)(106Sm3)(Bin Ton)(GWh)(GWh)(GWh)(Bin Tep)(Bin Tep)(Bin Tep)
Elektrik Enerjisi Üretimi (GWh)63.69846.8722.324    33657.2884.62488.82321.731303.897 8.9529.250
Kurulu Güç Kapasitesi (MW)9.77810.101405    31225.9041.16328.5037.59191.267 1.5155.995
Isı Üretimi (TJ)10.36419.139  7.143  4.51270.6815.707      
Satılan Isı  (TJ)1.3852.146     2.08633.1354.239      
Satılmayan Isı  (TJ)8.97916.993  7.143  2.42637.5461.468      
Nüfus: 83,15 milyon         Fert Başına Enerji Tüketimi (tep/k): 1,736          Fert Başına Elektrik Tüketimi (kWh/k)     Net:  3.094     Brüt:  3.648
1 Yüksek Fırın Gazı, Kok Fırın Gazı ve Çelikhane Gazı toplamıdır.
2 Petrol Koku, Fuel Oil (Denizcilik Yakıtı Dahil), Motorin (Deniz Motorini Dahil), Benzin, LPG, Rafineri Gazı, Havacılık Yakıtı, Gaz Yağı, Nafta, Ara Ürünler, Madeni Yağlar ve Baz Yağlar, Beyaz İspirto, Bitümen ve Diğerlerinin toplamıdır.
3 150C ve 1 atmosfer basınçta 9155 kcal/m3 göre düzenlenmiş değeri gösterir.
4 Isı üretimi, ana faaliyet üreticileri ve otoprodüktörlerin sattıkları ısıya ilişkin verileri de kapsamaktadır.
5 Ana Faaliyet Üreticileri: Kamu+SÜŞ (Serbest Üretim Şirketleri)
6 Isı üretimi, otoprodüktörlerin satılmayan ısısına ilişkin verileri kapsamaktadır.
7 Yakacak Odun, Atıklar ve Biyoyakıt verilerini kapsamaktadır.
8 Katı Biyokütle, Evsel Atıklar (Belediye Atıkları), Endüstriyel Atıklar ile ÖTL, Pirolitik Yağ ve Arıtma Çamuru verilerini kapsamaktadır.
9 Jeotermal Elektrik ve Jeotermal Isı verilerini kapsamaktadır.
*Petrol Ürünlerindeki İç Tüketim/Kayıp verisi petrol rafinerilerinin iç tüketimidir.

Yenilenebilir Enerji Alanında En Yeni Teknolojiler Konuşuldu

Previous article

DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’ndan Yeni Anlaşma

Next article

You may also like

More in Enerji