ManşetYenilenebilir Enerji

Avrupa Komisyonu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Direktiflerini Gözden Geçiriyor

0
Avrupa Komisyonu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Direktiflerini Gözden Geçiriyor

Avrupa Komisyonu iklim, çevre ve enerji ile ilgili mevzuatı gözden geçirme kararı aldı. Bu kapsamda Komisyon, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği direktiflerini gözden geçirerek, herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını belirleyecek.

Avrupa Komisyonu iklim, çevre ve enerji ile ilgili mevzuatı gözden geçirme kararı aldı.

Komisyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği direktiflerinin gözden geçirilmesi için adımlar atıldı.

Komisyon hem Yenilenebilir Enerji Direktifi (2018/2001/EU) hem de Enerji Verimliliği Direktifi’ni (2012/27 / EU ve 2018/2002 / EU) gözden geçirecek.

Bu sürecin ilk adımı olarak Komisyon, paydaşları ve vatandaşları hedefler ve izlenen politikalar hakkında bilgilendirmek için bir yol haritası yayımladı.

3 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında, yedi haftalık bir dönem süresince kamuoyuna açık olacak yol haritası ile halkın konuyla ilgili geri bildirimlerde bulunması da amaçlandı.

Direktifler gözden geçirilirken, Avrupa Yeşil Düzeni’nde yer alan, “2030 yılına kadar emisyonların en az yüzde 50-55 azaltılması” hedefi göz önünde bulundurulacak.

Yenilenebilir enerji hedeflerini artırmak gerekiyor mu?

Avrupa Birliği (AB) yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili hedefleri gözden geçirerek, hedeflerin artırılmasının ve direktifin diğer bölümlerinin değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını inceleyecek.

Gerekli incelemeler, üye devletlerin ulusal enerji ve iklim planlarının yanı sıra; 2030 İklim Hedefleri, Biyoçeşitlilik Stratejisi, Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi ve Hidrojen Stratejisi gibi önemli stratejiler doğrultusunda yapılacak.

Enerji verimliliği için bütüncül bir yol izlenecek

Enerji verimliliği konusunda etki değerlendirmesinin yanı sıra, bütüncül bir yol haritası oluşturulması öngörülüyor.

Değerlendirmede, ulusal enerji ve iklim planlarında belirlenen mevcut enerji verimliliği hedefleri, politikalar ve önlemler göz önünde bulundurulacak.

Direktifin yeterli olup olmadığını değerlendirmek için ayrıca, iklim hedeflerinin artırılması ve enerji sistemi entegrasyonu konuları irdelenecek.

Bulguların ekonomik, davranışsal ve örgütsel engeller hakkında bilgi sağlaması ve bu sonuçların enerji verimliliği çerçevesinin iyileştirilmesine yönelik ek çözümler sunması bekleniyor.

Yol haritalarının, 2030 İklim Hedefi Planı’nda yürütülen kapsamlı etki değerlendirmesi ve Emisyon Ticaret Sistemi Yönergesi üzerinde yürütülen çalışmaları tamamlaması hedefleniyor.

Bunların yanı sıra Komisyon, arazi kullanımı, ormancılık düzenlemesi, araç emisyon performansı gibi standartları da gözden geçirmeyi ve 2021 yılı Haziran ayını kadar ilgili tekliflerin sunulmasını öngörüyor.

Güneş Enerjisine 613 Milyar Dolar Yatırım Yapılabilir

Previous article

Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin Yeni Raporu: “Deniz Üstü Rüzgâr Sektöründe 900 Bin Yeni İstihdam Sağlanabilir”

Next article

You may also like

More in Manşet