EnerjiGündemManşet

Belediye’ye Sürdürülebilir Enerji ve İklim Alanında Hibe!

0
tepe basi

Tepebaşı Belediyesi, başarılı proje ve çalışmaları ile hibe programlarından yararlanma hakkı kazanmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi örnek proje ve çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı hibe programlarından yararlanmaya hak kazanmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi son olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Teknik Destek hibesini almaya hak kazandı. 2020 Yılı Teknik Destek Programı, BEBKA tarafından TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti.

Tepebaşı Belediyesi de sunduğu “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” adlı projesi ile program kapsamında başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazandı. İklim değişikliğine uyumun sağlanmasında, gerekli tedbirlerin alınmasında, bölge – şehir ölçeğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasıyla ilgili belediyenin eğitim, danışmanlık alarak kapasite geliştirmesi projenin amacını oluşturuyor.

Proje kapsamında hedefler:

  • Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık süreçlerini yürütme,
  • Sürdürülebilirlik konusunda kapasitenin artırılması,
  • Eylem planı kapsamında idari örgütlenme,
  • Finansal kaynak ve ulusal-uluslararası ağlara erişim önerisiyle ilgili danışmanlık hizmetleri

Ayrıca;
>> İklim değişikliğinin nedenleri ile etkileri,
>> Kentlerin risk ve kırılganlık değerlendirmesi,
>> Sera gazı envanteri hazırlanarak raporlanması ve eylem planının oluşturulması
için belediye personeline eğitim verilmesi de planlanıyor.

 “Sürdürülebilir Eylem Planı’nı 2014’te hazırladık”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin, Sürdürülebilir Eylem Planı’nı 2014 yılında hazırladığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Tepebaşı Belediyesi olarak tarafı olduğumuz Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupa’da yürütülen önemli bir eylem. Söz konusu yönetimlerin taahhütleriyle, Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar CO2 emisyonunun yüzde 20 azaltılması hedeflendi.

Tepebaşı Belediyesi ise 2013 yılında emisyonlarını yüzde 23 azaltılmayı hedefleyerek sözleşmeye taraf oldu. Bölgemizde tüm sektörleri kapsayan, uzun vadeli hedefler ortaya koyan ve bir yol haritası belirleyen Tepebaşı Belediyesi olarak, Başkanlar Sözleşmesi’nin gereklerinden olan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı da 2014 yılında hazırlamıştık.

Belediyemiz hazırlanan plan çerçevesinde 2017 ve 2018 yıllarında ilçemizin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları da hazırladı. Bu sayede Türkiye’de ara raporlarını hazırlayan tek belediye olan Tepebaşı, ilk ara raporunda 3, ikici ara raporunda ise 7 mükemmellik ölçütü yakalamayı başardı.

‘İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’

Taraf olduğumuz Belediye Başkanları Sözleşmesi, baz alınan 2030 yılı için ‘İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ olarak güncellendi ve CO2 emisyonları azaltma hedefleri yüzde 23’ten 40’a çıkarıldı. 2030 İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne 2020 başında taraf olan belediyemiz, bu çerçevede Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamayı da taahhüt etti.

Yıllardır istikrar ile sürdürdüğümüz ve ilkleri başardığımız bu çalışmalar ışığında, BEBKA’nın bölgesel kalkınmaya destek amacı ile sağladığı önemli bir hibe programından da faydalanmaya hak kazandık. Bu başarıdan dolayı duyduğum memnuniyeti tüm Tepebaşı halkı ile paylaşıyor, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Enerji İthalatı Yüzde 45,2, Ham Petrol ise Yüzde 21,9 Azaldı

Previous article

Doğal Gaz Piyasası’nda Günlük Eşleşme Miktarında Rekor!

Next article

You may also like

More in Enerji