EnerjiGündemManşet

Covid-19 Dünyada ve Türkiye’de Enerji Alanını Nasıl Etkiledi?

0
korona

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “COVID-19 Döneminde Dünyada ve Türkiye’de Enerji Dönüşümüne Bakış” adlı rapor yayımladı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yayımlanan “COVID-19 Döneminde Dünyada ve Türkiye’de Enerji Dönüşümüne Bakış” raporunun sonuçları şu şekilde bildirildi:

Yalnızca insan sağlığını değil, küresel ekonomiyi de oldukça derinden etkileyen COVID-19 salgını, enerji sektörünün ekonomik yapının diğer unsurlarıyla nasıl yakın bir etkileşim içinde olduğunu net bir şekilde gösterdi. Artan iş kayıpları ve düşen şirket kârları nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan küresel piyasa, mart ayındaki düşüşün ardından toparlanma yönünde adımlar atıyor. Enerji sektörü elektrifikasyon yolunda ilerlerken elektrik sektörünün yenilenebilir kaynaklarla daha düşük karbon salımına geçişi ise öncelikli eylem alanı olarak önümüzde duruyor.

Bugün açıkça görülüyor ki dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Toptan elektrik fiyatlarının çok düşük seviyelerde kalmasından dolayı rüzgâr ve güneş enerjisi için teşviklerin sürdürülmesi bu süreçte gerekli olabilir. Aynı zamanda ekonomik kriz, enerji dönüşümü için gerekli finansal sistemle ilgili tartışmaları da öne çekmiş oldu. Yeşil finansın gündemde öncelikli bir yer alacağı açıkça görülüyor.

Enerji güvenliği ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşması kaçınılmaz dururken, yenilenebilir enerji sistemleri karbon emisyonlarını azaltarak istihdam yaratma yoluyla ekonomik gelişmeyi destekleyen önemli bir araç olarak ön planda yer alıyor. Günümüzde sıkça önemine vurgu yapılan enerji verimliliği ise istihdam yaratma, toplumsal refah, endüstriyel üretkenlik ve yeterlilik, değişken enerji fiyat etkilerinin azaltılması ve enerji güvenliği açısından önemli yararlar sağlıyor. Enerji verimliliği politikaları; binalarda enerji performans standartları, ulaşımda araç verimliliği, temiz yemek pişirme çözümleri, endüstriyel enerji yönetim sistemleri, cihaz ve ekipmanlar için standartlar ve enerji üretiminde iyileştirmeler gibi araçlarla enerji sektörüne ve ekonomiye önemli etkileri olacak bir potansiyeli barındırıyor.

Türkiye yerli ekipman üretim destekleriyle enerji yatırımları…

Tüm bu gelişmeler ışığında enerji sektöründe uzun vadeli bir enerji dönüşümü stratejisine olan ihtiyacın bugün daha fazla önem kazandığını açıkça görüyoruz. 2008 yılındaki küresel ekonomik kriz sonrası bazı ülkelerin kalkınma hedeflerini, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre etmesinden yola çıkarak elde edilen önemli kazanımlar, COVID-19 sonrası stratejileri için de yol gösterici olabilir. Gelecek 10 yıl içerisinde elektrik talebindeki artışın büyük çoğunluğu, düşük maliyetli ve finansmanı daha kolay olan yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanabilir ve istihdam açısından daha geniş fırsatlar unan dağıtık enerji sistemleriyle desteklenebilir. Ülkeler, adil dönüşümü destekleyen politikalarla birlikte elektrik, inşaat, ulaştırma ve otomotiv gibi enerji dönüşümünde önemli rol oynayan sektörler için iyileştirme programları planlayarak düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırabilir.

COVID-19 dönemi ve sonrasında Türkiye için enerji dönüşümünden sağlanabilecek faydalar cari açık, ekonomik gelişme ve çevre kalitesi başlıkları altında sıralanabilir. Düşük enerji fiyatları ve azalan enerji talebi, enerji ithalatına bağımlı Türkiye’nin cari açığının azalmasına katkıda bulunacaktır. Türkiye yerli ekipman üretim destekleriyle enerji yatırımlarını yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine yönlendirebildiği takdirde yaratılabilecek yeni istihdam olanaklarıyla birlikte ekonominin canlandırılmasında önemli bir yol kat edebilir. Enerji dönüşümü yatırımları, en başta hava kalitesini yükselterek insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri en aza indirebilir ve diğer sosyal, ekonomik faydalarla birlikte Türkiye’nin COVID-19 sonrası ihtiyaç duyacağı kalkınmayı hızlandıracak stratejilerin merkezinde yer alabilir.

Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Şirketlerin Dikkatine!

Previous article

EPDK Başkanı 9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde Konuştu

Next article

You may also like

More in Enerji