Genel

Enerji Bakanı Dönmez: Ayasofya Bize, Biz de Ona Hasrettik

0
ayasofya

Ayasofya Camiinin ibadete açılması ile ilgili karar hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaşımda bulundu.

10 Temmuz 2020 Tarihli ve 31181 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer olarak yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

“İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 335 inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.”

Resim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Ayasofya Camii hakkındaki karar ile ilgili şu paylaşımda bulundu.

“Ayasofya’nın yarım yüzyıldan fazla suskunluğu ezan sesleriyle, Kur’an tilavetleriyle son bulacak inşallah.

Ayasofya bize, biz de ona hasrettik.

Hasret, ilk tekbirle bitecek inşallah. Kutlu fethin, kutlu mabedi yeniden müminlerle buluşacak.”

Geçici Faaliyet Belgesi Verilen Termik Santraller İzleniyor

Previous article

Enerji Ticareti Derneği, Dünya Enerji Konseyi Üyesi Oldu

Next article

You may also like

More in Genel