EnerjiGündemManşet

Enerji Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

0
etkb

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 31270 sayılı Resmi Gazete’de ve resmi sitesinde “Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı”nı duyurdu.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;

  • 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve
  • İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancıdil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.

  • KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.
  • Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecek. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacak.

>>Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday,
>> Varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle,
>> Ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya
>> Sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya,
>> Varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecek.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecek.

Başvurular, ilan metni “2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ” bölümünde belirtilenler doğrultusunda:

  1. Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp  06/11/2020 tarihinde sona erecektir.
  2. Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.
  3. Belirtilen başvuru tarihleri arasında posta/kargoya verilmeyen, 19/11/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Eksik belge içeren yada imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Oruç Reis, Akdeniz’in Röntgenini Çekmeye Başlıyor

Previous article

70 Türk Temsilci, Akkuyu NGS Projesi Seminerine Katıldı

Next article

You may also like

More in Enerji