EnerjiGündemManşet

Enerji, Ulaşım ve Birçok Sektörden Projeler Desteklenecek

0
proje

ÇŞB tarafından yürütülen Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında projelere başvuru süresi uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliğince finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 6 milyon 800 bin avro bütçeli hibe paketi için başvuruların süresi uzatıldı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, projeyle Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirmesi ve şehirlerin dayanıklılığının artırılması, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunması ile etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

 • Halk sağlığı
 • Ulaşım
 • Enerji
 • Sanayi
 • Turizm
 • Kültürel miras
 • Su kaynakları yönetimi
 • Tarım ve balıkçılık/hayvancılık ve gıda güvenliği
 • Ekosistem hizmetleri
 • Biyolojik çeşitlilik ve ormancılık
 • Doğal afet risk yönetimi
 • Atık ve atık su yönetimi
 • Kentsel
 • Finans
 • Sigorta
 • Eğitim
 • İletişim

Yukarıda belirtilen sektörler başta olmak üzere ilgili sektörlerde proje teklifinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, sunulacak proje türlerinin içeriği konusunda şunlar kaydedildi:

“Yerel ve sektörel politikalarda iklim değişikliğinin etkilerine uyumun bütünleştirilmesi ve kapasite geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ilgili sektörlerde iklim değişikliğinin etkilerine uyumu sağlamak için Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar geliştirmek ve yaygınlaştırmak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi artırmak ve iklim değişikliğine uyum için yenilikçi finansman araçları geliştirmek, iklim değişikliği ile mücadelede toplum temelli uyum önlemlerinin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum alanında yol gösterici projelere rehberlik etmek, iklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak.”

Açıklamada, projeye belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler veya araştırma kurumları, kalkınma ajansları ile meslek kuruluşlarının başvurabilecekleri, son başvuru tarihinin ise 30 Kasım’dan 28 Aralık 2020‘ye uzatıldığı da duyuruldu.

Tasarruflu Doğal Gaz Kullanım Önerileri Nelerdir?

Previous article

Dünyanın En Büyük Santrali: Asya Yenilenebilir Enerji Merkezi

Next article

You may also like

More in Enerji