EnerjiEnerji VerimliliğiGündemManşet

Enerji Verimliliği Kriterinde Değişiklik Yapıldı

0
enerji-verimliligi-kriterinde-degisiklik-yapildi

Teşvik belgesi başvurularında başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcının, bu yatırım ile en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını taahhüt etmesine yönelik kriter oranı, % 15’e indirildi.

Kuruluşlara kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan teşvik belgesi başvurularında ‘enerji verimliliği’ kriterinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yer alan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı tebliğde değişiklik yapan tebliğle, tebliğin, “teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7.’inci maddesi, 6’ıncı fıkrası (a) bendi hükmünde, “başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcının, bu yatırım ile en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını taahhüt etmesine” yönelik kriter oranı, % 15‘e indirildi.

Aynı maddenin, 6’ıncı fıkrasının (c) bendine hükmüne yapılan değişikliğe göre, teşvik belgesi başvurusuna esas proje dosyası üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın hazırlayacağı makine ve teçhizat listesinin yanı sıra enerji verimliliği de raporda yer alacak.

Tebliğle ayrıca, hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının % 100‘ü geçmesi halinde bu yatırımların komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesine yönelik 9’uncu maddenin 3’üncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin “tamamlama vizesi” başlıklı 23’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında yapılan değişiklikle, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü‘nün yatırımların tamamlama ekspertizi için görevlendirebilecekleri arasına, kalkınma ajansları, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri de ilave edildi.

“Bulgaristan’ın Başlıca Amacı Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirmektir”

Previous article

Enerji Alanındaki Düzenlemeler Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Next article

You may also like

More in Enerji