EnerjiGündemHidrokarbonKömürPetrol & Doğalgaz

G20 Ülkeleri Fosil Yakıtlara Yıllık 77 Milyar Dolar Harcıyor

0
g20

 G20 ülkelerinin kamu finans kurumları aracılığıyla fosil yakıtları finanse etmek için yılda en az 77 milyar dolar sağlayarak doğrudan buna karşı hareket ettikleri ortaya çıktı

Yeni yayınlanan bir raporda, Paris Anlaşması’nı kabul etmesinden bu yana, G20 ülkelerinin kamu finans kurumları aracılığıyla fosil yakıtları finanse etmek için yılda en az 77 milyar dolar sağlayarak doğrudan buna karşı hareket ettikleri ortaya çıkmıştır.

Oil Change International ve Dünya Dostları (FOE) ABD’den gelen rapor, petrolgaz ve kömür projelerinin finansmanına odaklanıyor. Raporda G20 ülkelerinin 2016-2018 rakamlarını 2013-2015 rakamları ile karşılaştırılıyor. Rapor; ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Avustralya ve Avrupa Birliği dahil 19 ülkeden hükümetler ve merkez bankası yöneticilerinden oluşuyor. G20 üyeleri dünyanın gayrisafi hasılasının yaklaşık % 80’ini, küresel nüfusun üçte ikisini ve uluslararası ticaretin dörtte üçünü temsil ediyor. Dolayısıyla bu ülkeler daha çevreci bir ekonomiye geçişte öncü olmak konusunda büyük bir sorumluluğa sahip.

Rapor, Paris Anlaşması’nın yapılmasından bu yana fosil yakıtlara yönelik desteğin düşmediğini, G20 ülkelerinden yıllık ortalama kömür desteğinin yılda 1,3 milyar dolar arttığını ve petrol ve doğal gaz desteğinin yılda 64 milyar dolar seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Çin, Japonya, Kanada ve Güney Kore, 2016-2018 yılları arasında kirli enerji projeleri için en çok finansman sağlayan ülkelerdir.

Türkmenistan Elektrik Enerji İhracatını Arttıracak

Previous article

“Fiziksel Teslimatlı Vadeli Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları”

Next article

You may also like

More in Enerji