ManşetYenilenebilir Enerji

Limak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımını Arttırıyor

0
Limak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımını Arttırıyor

Limak Şirketler Grubu, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kadın istihdamından, enerji ve su verimliliğine kadar birçok alanda hedeflerini açıkladı.

Çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve coğrafyalarda pozitif bir etki yaratmayı hedefleyen Limak Şirketler Grubu, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2020-2030 dönemini kapsayan yeni sürdürülebilirlik politikasını ve sürdürülebilirlik hedeflerini yayımladı.

Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uygun olarak yayımlanan raporda inşaat, turizm, çimento, altyapı, enerji ve gıda alanındaki şirketlerin ve Limak Vakfı’nın Ocak 2018-Aralık 2019 arasındaki iki yıllık sürece dair ekonomik, çevresel, sosyal, yönetişimsel faaliyetleri, bu faaliyetlerin çıktıları yer alıyor.

Büyüme performansını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak taçlandırmayı amaçlayan Limak Şirketler Grubu, belirlediği 12 stratejik hedefini 20232026 ve 2030 olarak 3 dönemde değerlendirecek.

2030’a kadarki stratejik hedefler!

Limak Şirketler Grubu’nun önümüzdeki on yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında:

>> Tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,
>> 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak,
>> 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak,
>> Emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak,
>> Tüm şirketlerinde “sıfır atık” hedefine ulaşmak,
>> 2030 yılına kadar toplam Enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımını en az yüzde 30’a çıkarmak ve
>> Tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak ve
>> Çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak yer alıyor.

Konuya dair açıklama yapan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şu açıklamalarda bulundu:

Raporumuzda, Limak Şirketler Grubu olarak, önümüzdeki kritik on yıl için belirlediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, somut hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için günümüz gerçeklerine ve değişime uygun olacak şekilde yenilediğimiz sürdürülebilirlik yönetişimi modelimizi paylaşıyoruz.

Grup olarak sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için, kapsayıcı bir yaklaşımın, gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde, yüksek çevresel ve sosyal farkındalığın ve dünyayı korumak için açık, somut ve kesin hedefleri olan kararlı eylemlerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz iş odaklarımızı da, kapsayıcı gelişim, sosyal insan ve sağlıklı gezegen üçlü yapısına göre modelledik.

Her sürdürülebilirlik odağımız çerçevesinde oluşturduğumuz 12 ana hedefi ve bünyemizde atılacak somut adımları raporumuzda paylaşıyoruz. Grubumuzun 50’nci kuruluş yılı olan 2026 yılında ana hedeflerimizi değerli paydaşlarımız ve çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza tutku ile bağlılığımızın bizi başarıya ulaştıracağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu çabamızda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.” 

Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı Kuruluyor

Previous article

Yenilenebilir Gaz Kaynaklarının Doğalgaz Şebekesine Entegrasyonu

Next article

You may also like

More in Manşet