GündemHidrokarbonManşetPetrol & Doğalgaz

Petrol Ürünlerinin Teminine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

0
petrol

EPDK, petrol ürünlerinin teminine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün yayımlanan 31195 sayılı Resmi Gazete’de şu tebliğ yayımlandı:

“Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

Tebliğde yer alan ve değişiklik sonrası kısımlardan ikisi aşağıda verildi:

“Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik altyapı aracılığı ile sisteme yükler ve elektronik imza ile imzalayarak başvuruyu tamamlar.”

“Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir.”

LG Electronics Güneş Enerjisi Çalışmalarını Hızlandırdı

Previous article

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna İlişkin Karar!

Next article

You may also like

More in Gündem