Genel

Salgın Temiz Enerji Üretimini Artıracak

0
yekdem

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Küresel Enerji Durum Raporu’nu (2020) yayımladı.

IEA tarafından yayınlanan raporda Covid-19 pandemisinin yakıtlar üzerindeki olağanüstü etkisi neredeyse gerçek zamanlı olarak değerlendirildi. Bu yıl şimdiye kadar gelen verilere dayanarak bir dizi öngörüye de yer verildi.

Rapora göre
; bu yıl içinde şimdiye kadar kömür ve doğal gaz kullanımı karantina esnasında özellikle çok etkilenirken, sadece güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiler artış gösteriyor. 2020 yılında yükselecek tek enerji kaynağı, düşük işletim maliyetleri ve şebekelere öncelikli erişim imkanı sayesinde küresel enerji üretimindeki payında artış beklenen yenilenebilir enerjiler olacak.

Yenilenebilir enerji artış hızı düşebilir

Bu yıl belli başlı kilit bölgelerde tedarik zincirinde aksama olmasına rağmen, hidrolik enerjinin de katkısıyla güneş (fotovoltaik) ve rüzgar enerjisi, 2020 yılında yenilenebilir elektrik üretimin payını yüzde 5 artırma yolunda ilerliyor.

Buna karşın, 2020 yılında yenilenebilir enerjilerin yükselişine rağmen, yükselme hızının daha önceki senelere göre daha düşük olması bekleniyor.

Raporda düşük-karbonlu enerji kaynaklarından biri olan nükleerin, bu yıl, 2019 yılında ulaştığı en yüksek seviyesinden yüzde 3 oranında düşmesi bekleniyor. Enerji sektörü dışındaki yenilenebilirler için ise işler o kadar iyi değil. Ulaşım ve seyahat üzerindeki kısıtlamalar karayolu ulaşımı talebini aşağı çektiği için, bioyakıtlara yönelik küresel talebin 2020’de büyük oranda düşmesi bekleniyor.

Emisyon oranları keskin yükselişler gösterebilir

IEA yöneticisi Fatih Birol’a göre, “2008 Mali Krizi sonrası fikir verecekse, ekonomik koşullar iyileştikçe emisyonlarda keskin yükselişler göreceğimiz muhtemel. Ancak hükümetlerin ekonomik iyileşme planlarının merkezine temiz enerji teknolojilerini koyarak bu deneyimden ders çıkarmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
Birol, Covid-19 krizinin, modern toplumların sağlık hizmetleri, işletmeleri ve günlük hayattaki temel ihtiyaçları için güvenilir enerji kaynaklarına bağımlı olduğunun altını çizdi.

‘Enerji Haritası Değişiyor’

Previous article

Patlamanın Sorumlusu Siyasi İktidar

Next article

You may also like

More in Genel