sera-gazi-emisyon-izleme-tebligi-nde-degisiklik-gerceklesti

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2021 tarihli sayısında yayımlanan yeni tebliğ ile düzenlemenin içeriğinde ve eklerinde değişiklikler yapıldı. Yükümlü işletmelerin yeni izleme planlarını 31.10.2021 tarihine kadar bakanlığa göndermeleri gerekiyor.

Tebliğe ilave edilen Geçici Madde ile de yapılan değişiklikler sebebi ile izleme planları güncelleme yükümlülüğü olan işletmelerin 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak izleme planlarını en geç 31 Ekim 2021‘e kadar Bakanlığa göndermeleri gerekiyor.