tortum

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Tortum Hidroelektrik Santrali’nin işletme hakkı verilerek özelleştirilecektir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)Tortum Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkını vererek özelleştirecektir.

Özelleştirme için ilgili ihaleye yönelik 5.000.000 lira geçici teminat bedeli belirlenirken İhale şartnamesi, bankaya yatırılması gereken 10.000 lira karşılığında T.C. Hazine ve Maliye BakanlığıÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600, Kurtuluş, Ankara adresinden alınabilir.

Tekliflerin ise en son tarih olan 27 Nisan 2021 günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.