EnerjiGündemManşetYenilenebilir Enerji

“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tedariki ve Belgelenmesi”

0
diyarbakir osb gunes enerjisi

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tedariki ve Belgelenmesi” adlı rapor yayımlandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedariki ve belgelenmesi” raporunda yer verdiği; Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler başta olmak üzere, bu alanda çalışan diğer kuruluşların çalışmalarından toplandığı bilgiler, fikirler ve uluslararası eğilimlerden derlediği görüş ve önerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak tedarikine yönelik sertifikalandırılması, öztüketim ve uzun vadeli satın alma anlaşmalarını da kapsayacak ve Türkiye’nin iklim politikaları ile Emisyon Ticaret Sistemine entegre edilecek şekilde bütünlüklü olarak ele alınmalı.

• Küresel gelişmeler ile Türkiye’deki üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları da dikkate alınarak izlenecek yol haritasının aşağıdaki konular göz önünde tutularak revize edilmesi öneriliyor.

Buna göre;

o Şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yerellik ve enerjinin kaynağı önem taşır. Yenilenebilir enerji kullanmak isteyen şirketler tarafından güneş ilk tercih olurken, bunu rüzgâr ve hidroelektrik takip ediyor. Bu nedenle, yeterli arzın sağlanabilmesi için lisanssız santrallerin, YEK-G sistemine hızla dahil edilmesi gerekiyor.

o Sürdürülebilirlik endekslerine dahil olarak, bu endekslerdeki statülerini korumayı amaçlayan büyük firmalar için sahip oldukları yenilenebilir enerji sertifikalarının uluslararası tanınırlığının olması önem taşır. Bu bağlamda YEKG’nin uluslararası sertifikalandırma sistemleriyle denk olması gerekiyor.

o Uluslararası eğilimler doğrultusunda, Türkiye’de mümkün olan en kısa sürede yenilenebilir enerjinin dijital platformlarda saatlik tüketim profilleri ile eşleştirilebilecek şekilde tedarik edilmesi ve böylece yenilenebilir enerji tüketiminin gerçeğe daha yakın bir şekilde belgelenmesinin sağlanması gerekiyor.

o Yine uluslararası eğilimler doğrultusunda, Türkiye’de yenilenebilir enerji tedarikinde kademeli olarak özgün katkı (additionality) kavramının ötesine
geçilerek emisyonların önlenmesine yönelik doğrudan katkının en yüksek seviyeye getirilmesine (emissionality) ilişkin politikaların geliştirilmesi önem taşıyor.

o Bu nedenle gerçek zamanlı ve yerel temiz enerji tüketimini öncelenmesi ve tüketiciler arasında enerji paylaşımının (peer to peer trading, P2P) sisteme dahil edilmesi öneriliyor.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Adaylarının Dikkatine

Previous article

Fransız Gezgin Çift ‘Bisiklet Akademisi’ne Hayran Kaldı

Next article

You may also like

More in Enerji