ElektrikEnerjiManşet

Uedaş Avrupa Birliği’nden Kabul Gördü

0
UEDAŞ AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN KABUL GÖRDÜ

UEDAŞ, Ufuk Avrupa Programı’nın çağrıları sonucu geliştirilen MASTERPIECE ve FlexCHESS projelerine ortak olarak Avrupa Birliği’nden kabul gördü.

İki projeye de Türkiye’den yalnızca ikişer ortağın dahil olduğunu ve enerji çalışmalarının geliştirilmesi için topluluk-teknoloji iyileştirmeleri ve hibrit enerji depolama sistemleri üzerine projeler planlandığını aktaran UEDAŞ, AB desteğinden ve başarılarından oldukça memnun olduklarını paylaştı.

UEDAŞ, Ufuk Avrupa Programı’nın Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3 – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı” kapsamında geliştirilen ve Avrupa Birliği’nden kabul gören MASTERPIECE ve FlexCHESS projelerinin Türkiye’deki iki ortağından biri oldu. 6 projenin desteklendiği ve toplamda 3,7 milyon eurodan fazla hibe alınan programda UEDAŞ AR-GE Direktörlüğü, ortağı olduğu iki proje için 338.125 euroluk bütçe kullanabilecek. MASTERPIECE projesiyle, Avrupa genelinde enerji topluluklarının oluşturulması ve işletilmesini kolaylaştıracak bir dijital iş birliği ağı yaratmak amaçlanırken FlexCHESS projesinde ise yenilenebilir enerji üretiminin ortaya çıkardığı belirsizlikleri dijital ikiz ve sanal enerji depolama sistemleri gibi teknolojilerle ortadan kaldırmak amaçlanıyor.

Enerji Dünyası İçin Çalışan Konsorsiyumlara UEDAŞ Ortaklığı

FlexCHESS projesi, tüketicilerin enerji piyasasındaki eylemlerini desteklemeyi ve üreticileri enerji topluluklarına ve faaliyetlerine aktif katılımları için yönlendirmeyi amaçlıyor. MASTERPIECE projesi ise bağlantılı ve birlikte çalışabilir hibrit enerji depolama sistemlerine dayalı esneklik hizmetlerini desteklemeyi amaçlıyor. UEDAŞ’ın AR-GE Direktörlüğü, Ufuk Avrupa Programı çağrılarına ilişkin Nisan ayında yaptığı başvuruda 19 ortaktan 7 milyon euro bütçe ortaya konan FlexCHESS projesi için toplamda 187.625 euro bütçe ayırırken 14 ortaktan toplamda 3,6 milyon euro toplanan MASTERPIECE projesi için ise 150.500 euro bütçe ile ortak oldu.

Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik yönlerini güçlendirme, yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve toplum önceliklerini karşılama gibi amaçları benimseyen Ufuk Avrupa Programı, 2022 yılı birinci fasıl başvuruları sonucunda 6 proje ile AB’den hibe aldı. Türkiye’den 1 koordinatör ve 12 ortağın yer aldığı 6 proje arasından 2 projenin ortağı olan UEDAŞ, enerji sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen projelere verilen destekten memnuniyetlerini aktardı. Temsilciler, ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin enerji sürdürülebilirliğini ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen benzer çalışmalarda yer alacaklarını vurguluyor.

Dağdelen Hidroelektrik Enerji Santrali insansız üretime başladı

Previous article

“Kalyon Karapınar Ges,İngiltere’nin Dünyada Finansman Sağladığı En Büyük Ges Yatırımı”

Next article

You may also like

More in Elektrik