EnerjiGündemManşet

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı: Bina ve Hizmetler Sektörü

0
EKB

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Bina ve Hizmetler Sektörü kısmı yazımızda…

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmış, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflendi.

200 milyon Dolar bütçeli “Dünya Bankası Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” imzalanarak, Proje çalışmalarına başlanıldı.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 2.000 m2 üzerinde kullanım alanına sahip oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezleri/salonlarında kullanılacak sıcak suyun güneş enerjisi ile desteklenmesi zorunlu hale getirildi.

Mevcut binaların enerji verimliliği uygulamalarına tadilat ruhsatından muafiyet sağlandı.

A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için kullandırılacak kredi miktarlarında artış sağlandı.

İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabına enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin eklenmesi çalışmaları devam etti.

Belediyeler ve üniversitelerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji çalışmalarını desteklemek amacıyla AB destekli IPA Belediye ve Üniversitelere Teknik Yardım (YEVDES) Projesi başladı.

Bina sektörünün ısıtma ve soğutma talebi belirlenmiş, bölgesel ısıtma sistemlerinin uygulanmasında en uygun alanların belirlenmesi amacıyla ülkemizin yaklaşık 15.000 bölgeye ayrıldığı yüksek çözünürlüklü (1 km2 çözünürlük) alanların her birindeki ısı talebi hesaplanmış ve bölgeler (mahalleler) bazında haritalandırması Copernicus İzleme Programı kullanılarak yapıldı. Ayrıca, bölgesel ısıtma sistemlerinin maliyet etkinliğinin tespit edilmesi amacıyla farklı iklim ve nüfus yoğun bölgeler seçilerek fayda-maliyet analizleri gerçekleştirildi.

Kuzey Buzulları Eridikçe Sibirya Suları Gemi Trafiğinde Rekor Kırıyor!

Previous article

1-30 Kasım Elektrik GÖP Azami Fiyat Limiti: 566 TL/MWh

Next article

You may also like

More in Enerji