Genel

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Değişikliği!

0
resmi gazete

31122 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı

2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

“Ekli ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik’ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Ek: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanamaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

“Ilısu Barajı’nın İlk Türbini 19 Mayıs’ta Hizmete Alınacak”

Previous article

Finlandiya, Arazilerini Rüzgar Enerjisi İçin Kiralayacak

Next article

You may also like

More in Genel