Jeotermal EnerjiManşetYenilenebilir Enerji

2050 Yılına Kadar Yeni Zelanda İçin ‘Sıfır Karbon’ Geleceği Sağlamada Jeotermalin Rolü

0
2050 Yılına Kadar Yeni Zelanda İçin ‘Sıfır Karbon’ Geleceği Sağlamada Jeotermalin Rolü

Yeni Zelanda Jeotermal Birliği tarafından bu yılın başından itibaren NZ hükümetine yapılan bir sunumda vurgulandığı üzere, jeotermal enerji, 2050 yılına kadar Yeni Zelanda için sıfır karbon geleceğinde kilit bir unsur olabilir

Şubat 2020’de, Yeni Zelanda Jeotermal Birliği (NZGA), 2050 yılına kadar Yeni Zelanda’da (NZ) ‘Sıfır Karbon’ geleceği sağlamada jeotermal kaynakların rolü ile ilişkili önemli bir Yeni Zelanda politika belgesine görüş bildirdi. Dünyanın dört bir yanındaki ekonomik zorluklar, jeotermal enerji gibi geleceğe yönelik, yeşil ve yenilenebilir enerji kaynakları için bir itici güç olması amacıyla, dünyadaki ekonomileri canlandırma çabalarını kullanma fırsatları sunmaktadır. Bu yüzden NZGA’nın görüşlerini sizlerle paylaşmanın tam da zamanı olduğunu düşündük.

MBIE, EECA ve İklim Değişikliği Komisyonuna gönderilen dört mesaj şunlardır:

“İş Olurluk İncelemesi

Mevcut işlerde enerjinin jeotermalle sağlanması karmaşık bir iştir ve genellikle işletmenin sadece jeotermal enerji kaynakları olarak benimsemesini değil, aynı zamanda jeotermal enerjinin kolayca sağlanabileceği yere taşınmasını gerektirir. Bir işletmenin fırsatı görmesine ve yakalamasına yardımcı olmak için iyi yapılandırılmış iş durumları gerekir. 2020 – 2021 döneminde mevcut işletmelerin jeotermallere geçişinde “10 İş Olurluk İncelemesi”ne kaynak sağlamak için devlet desteği aranmaktadır.

Odun ve Jeotermal Enerji Simbiyoz Fırsatları

Daha yüksek değerli ahşap ürünler ve/veya biyoyakıt ihracatı ve bu işletmelerin Bölgesel Yeni Zelanda’ya getirdiği ilgili işlere yol açan jeotermal enerjili ahşap işlemeyi daha fazla teşvik etmek oldukça önemlidir. SCION tarafından birkaç yıl önce tamamlanan Endüstriyel Simbiyoz çalışması durmuştur. Bu çalışma, ek bir değer açığa çıkaran jeotermal enerji kaynağından faydalanabilecek bir dizi ormancılık faaliyetini tanımlamaktaydı.

Odun jeotermal sinerjisi şu anda Yeni Zelanda için sadece kısmen kaldıraç görevi üstlenebilecek bir avantajdır. Hükümet teşvikleri ile bu avantajı artırmada çok daha fazlası yapılabilir.

Jeotermal Sektör İklim Değişikliği Emisyon Girişimleri

NZGA, pilot tesis düzeyinde jeotermal sektöre uygun Sera Gazı azaltma teknolojilerini geliştirmek, seçmek ve test etmek için bir endüstri – hükümet konsorsiyumunun kurulmasını savunmaktadır.

Bu, jeotermali şu anda sektörde olduğundan daha düşük bir karbon emisyonu profiline taşıyarak ‘sıfır karbonlu 2050’ye ulaşmada çalışmaya odaklanmıştır. Hükümetten, bu konsorsiyumu kurmak için istekli büyük jeotermal kullanıcılar ve ilgili taraflarla birlikte çalışmasını talep etmekteyiz. Konsorsiyumun kurulduktan sonra jeotermal karbon emisyonlarını azaltma girişimlerini geliştirmek, ortaklaşa kaynak yaratmak ve uygulamak için çalışma önerilmektedir.

10 Yıllık Jeotermal Doğrudan Kullanım Kaynağı “Arz”

Jeotermal enerji, doğrudan kullanımda önemli bir büyüme sağlamak için önümüzdeki on yıl boyunca kolaylıkla elde edilebilir. Devlet kurumlarına doğrudan kullanım için jeotermal kaynağın mevcudiyetini belgeleyen bağımsız tavsiyeler sunmak için bir çalışma önerdik. MBIE ve EECA’dan bu çalışmaya kaynak sağlamak için yeni fonlar aranmaktadır.

NZGA Kurulu, bu dört öneri ve mesaj etrafında tüm üyelerimiz arasında açık diyaloğu ve sürekli konuşmaları teşvik etmektedir. Bu dört tema, MBIE, EECA, CCC ve NNEDC dahil olmak üzere Yeni Zelanda Hükümeti ajanslarıyla devam eden diyaloğumuzun merkezi olarak tartışılmaktadır.”

“Elektrikten Nükleer Enerjiye Kadar Her Alan Ele Alındı”

Previous article

Champs-Sur-Marne’de Jeotermal Isı Projesi İçin İki Kuyu Sondajı Başarıyla Tamamlandı

Next article

You may also like