EnerjiManşet

Yenilenebilir Enerjide Örnek Gösterilen Ülke: Danimarka

0
Yenilenebilir Enerjide Örnek Gösterilen Ülke: Danimarka

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), “Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Teknolojilerinde Örnek Alınması Gereken Ülke: Danimarka” paylaşımında bulundu.

Vizyonu, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek.” olan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) şu paylaşımda bulundu:

Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Teknolojilerinde Örnek Alınması Gereken Ülke: Danimarka

1- Sera gazı emisyonlarını 2030’da 1990 yılı seviyesinin %70 altına indirmeyi, 2050’de ise NET SIFIR EMİSYON’a ulaşmayı hedefleyen Danimarka, temiz enerjinin en ileri örneklerinin başında… 2027 yılında elektrik tüketimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak.

2- Gerek mevzuat gerekse yenilenebilir enerji stratejilerini geliştirmede Danimarka’yı daha fazla dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. Teknoloji üretmede ve uygulamada sağlayacağımız ivmeyle dünyanın bu alanda yıldız ülkeleri arasında yer almamızın mümkün olduğunu biliyoruz.

YEVDES Kapsamında Proje Ziyaretleri Devam Ediyor

Previous article

PepsiCo Türkiye, Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Hedefinde!

Next article

You may also like

More in Enerji